Büyüme zihniyetini teşvik etmek

Öğrenciler, dil öğrenimi hakkında bir dizi inanca sahiptir - bunlardan bazıları kendi deneyimlerinden kaynaklanabilir, ancak birçoğu medyadan, aileden veya arkadaşlardan edinmişlerdir. Öğrencilerin dil kullanımına ve öğrenmeye nasıl yaklaştıkları üzerinde etkili olabilecek bir dizi inanç denir.

Read More